Чувал ябълки


детски притчи
 
Една приказка, която мисля, че не е издавана на български,  от автора на тази всеизвестна и любима детска книжка.
Вървял Зайко из гората и търсел гъби и ягоди за своите зайчета, но за зла участ нищо не намерил - ни гъби, ни ягоди.
Изведнъж насред зелената поляна видял дива ябълка. А румени ябълки по нея и под нея колкото щеш! Не му мислил Зайко, отворил чувала и започнал да събира.
Тогава долетяла Враната. Кацнала на пънчето и започнала да грачи:
-Гра! Гра! Безобразие! Ако всеки вземе да идва тук, нито една ябълка няма да остане!
-Защо грачиш? - отвърнал Зайко. - Тук има достатъчно ябълки за цялата гора. А моите зайчета у дома гладни стоят.
Напълнил Зайко чувала догоре. Чувалът тежък - не се вдига. С мъка го затеглил по горската пътечка ...
И изведнъж главата му се опряла в нещо меко. Вдигнал глава Зайко и се стреснал - пред него стоял Мечокът!
-Какво имаш в чувала? - попитал Мечокът.
Заекът се свестил, отворил чувала и казал:
-Ето ... Ябълки ... Гощавай се, Мечо!
Опитал Мечокът една ябълка.
-Нищо ябълчици, а освежават! - изревал той, загребал пълна шепа и продължил по пътя си.
А Зайко - към дома си.
Вървял Зайко из гората, а насреща му катеричета, викат в хор:
-Чичо Зайко! Дай ни ябълки!
Какво да направиш! Наложило се отново да отвори чувала.


По пътя към къщи Зайко срещнал своя стар приятел Ежко.
-Накъде, Бодлива Главо? - попитал Зайко.
-За гъби бях тръгнал, но никъде не намерих. Ето, вървя си с празна кошничка.
-По-добре вземи от мен ябълки. Взимай, не се стеснявай, имам много! - казал Заекът и напълнил кошничката на Ежко догоре.


Излязъл Зайко на полянката, а там Козата с козлетата се разхождат. И на тях дал ябълки.

Вървял, вървял Зайко и се уморил. Седнал на една бабуна и изведнъж ...

-Благодаря, приятелю! - казала Къртицата и изчезнала под земята с ябълките.
А в заешкия дом отдавна чакали татко Зайко. За да мине времето по-бързо, мама Зайка разказвала на гладните зайчета приказки.

Изведнъж някой почукал на вратата ... Тя се отворила и там се появили катеричетата с голям кош, пълен с лешници.

-Мама заръча да ги донесем! - казали катеричетата и си тръгнали.


-Чудеса! - прошепнала мама Зайка.

Дошъл и Ежко с кошница, пълна с гъби.
-Вкъщи ли е стопанинът? - попитал той.
-Не - отвърнала Зайка. - Откакто излезе сутринта, не се е връщал.
Ежко и оставил кошницата с гъби и си тръгнал.

Съседката Коза донесла зеле и гърне с мляко.
-Това е за децата ви - казала тя на Зайка.

Чудесата продължавали ... почукало се на капака на пода и оттам подала главата си къртицата.
-Това ли е домът на Зайко? - попитала тя.
-Да, ние живеем тук - отвърнала Зайка.

-Значи правилно съм изкопала тунела! - зарадвала се Къртицата и в стаята залетели всякакви зеленчуци, които могат да се намерят под земята: моркови, картофи, цвекло.
- Поздрави на Заека! - извикала Къртицата и изчезнала под земята.


А Враната все гракала:
-Гра, гра! На всички раздаде ябълки, мен поне с една да ме беше почерпил! Смутил се Зайко, извадил от чувала последната ябълка:
-Eто ... Най-хубавата! Кълви със здраве!
-Притрябвала ми е ябълката ти, не мога да ги понасям! Гра! Гра! Какво да се прави! На родните си, гладни дечица празен чувал носи!
-А аз ... А аз сега ще се върна в гората и отново ще донеса пълен чувал.
-Къде ще вървиш, глупако! Гледай какви облаци са се събрали! Но Зайко хукнал обратно в гората.

И когато стигнал до заветната ябълка, то там ...


Видял вълкът Зайко и попитал:
-Какво търсиш тук?
-Аз... Ябълки исках да събера ... За зайчетата...
-Обичаш ябълки, значи?-О...Обичам ...
-А аз много обичам зайци! - изръмжал Вълкът и се хвърлил върху него.
Ето, че на Зайко му потрябвал и празният чувал!

Късно през нощта се добрал Зайко до своя дом.
У дома отдавна дълбоко спели ситите зайчета. Само майка Зайка не спяла, тихо плачела в ъгълчето си.
Изведнъж вратата изскърцала. Зайчетата скочили:
-Ура! Татко си дойде!

Зайка се втурнала към вратата. На прага стоял Зайко целият мокър.
-Аз нищо ... съвсем нищо не ви донесох - прошепнал той.

-Бедният ми Зайко! - възкликнала Зайка. И изведнъж страшен удар разтресъл къщата.
-Това е той! Вълкът! Залостете вратата! Крийте се! - викнал Зайко.
Стъклата зазвънели, прозорецът се отворил и се появила голямата глава на Мечока.


-Ето! Подарък от мен! - изревал Мечокът. - Истински липов мед!
Сутринта цялото заешко семейство се събрало на масата. Какво ли нямало там! Гъби и лешници, зеле и цвекло, картофи и моркови, мед ...

А злата Врана не можела да се начуди:
-Ум не ми стига, как може от празен чувал толкова благини да се появят?  

Владимир Сутеев

Публикувано от

0 Response to "Чувал ябълки"

Публикуване на коментар