Там, душице! Там!


Гост

Някой кацнал на перваза,
тихо буди ни от сън.
- Мога ли при вас да вляза?
Мил ли ви е моя звън?
... Но сърдито баба каза:
- Вън,
пчелице!
Вън!

От лехата, още в сянка,
се обади някой друг.
Жълтото лале с камбанка
взе да рони звук след звук,
сякаш сричаше в читанка;
-Тук,
пчелице!
Тук!

Шепне ми, звъни лалетo:
- Запомни гласа ми прям.
Влизай само в дом, където
скъп, необходим си там
и ласкано е сърцето.
- Там,
душице!
Там!

Николай Зидаров

Публикувано от

0 Response to "Там, душице! Там!"

Публикуване на коментар