Птицелов

(детски терапевтични приказки и притчи)

Един птицелов взел мрежата си за птици и отишъл в гората. На една поляна зърнал две птици с чудни пера - едната спокойно кълвяла тревички и зрънца, а другата стояла на пост. Тя видяла птицелова, надала вик на тревога и двете птици литнали.
Птицеловът решил да ги надхитри. Той имал много птичи пера вкъщи. Залепил ги по себе си. Отишъл на поляната. Сега била на пост другата птица. Тя го забелязала: каква птица с мрежа за птици ?! Надала вик на тревога и двете птици пак се спасили.
Тогава птицеловът оставил на поляната едно пъстро шарено стъкълце и се скрил зад близките дървета. Долетели птиците. Едната видяла стъкълцето и го посочила. Другата сложила крака си върху него. "Стъкълцето е мое! Аз го видях!" - казала едната. "Мое е! Аз първа го докоснах!" - казала другата. Скарали се птиците. Настръхнали една срещу друга.
Птицеловът се приближил и хвърлил мрежата си над тях. Сложил ги в клетка. Продал ги на птичия пазар. А стъкълцето ми даде на мен, та да ви разкажа тази приказка.

Атанас Павлов


Публикувано от

0 Response to "Птицелов"

Публикуване на коментар