Нощта е бременна

Ей това ми трябваше да прочета! Мога да си лягам спокойна. :)

Нощта

Таз вечер закъсняхме със Хасана
във кафенето. Но пък не остана
нито един въпрос неразрешен:
с пет-шест кафета, няколко шурупа,
оправихме бурденбире Аврупа [изведнъж, цялата Европа]
и цялата дюня хемен-хемен… [свят почти]
Кога излязохме от кафенето,
нощта си беше спуснала пердето.
— Виж — рекох аз, — благословен покой!
Нощта приспива фукари [бедни], зенгини [богати],
та всеки във забрава да я мине!
— Йок, джанъм! — възрази ми нервно той.
— Нощта е пълна със дела и тайни!
Старинна наша мъдрост ние знайме:
„Гедже гебедър!“ — казва тя. Демек:
„Нощта е бременна!“ Дълбока мисъл!
Не знам кой я казал или писал,
но бил е биюк-кафалъ [голяма глава] човек!
Нощта е бременна! Тя често носи
събития, решения, въпроси,
за някого — живот, за друг — юлюм; [смърт]
чрез нея нявга сам Аллах приказва!
Тя дига, сваля, гали и премазва,
и всичко — дебнешком, хептен без шум!
Не знам къде, на тоз свят ювардалест, [объл]
в един градец, акшамюстю [привечер], на залез,
пристигнал някой си паша с аскер;
и щом отседнал, тозчас, без да чака,
изпратил адютанти от конака
да доведат налбантина Юмер.
Размахал на Юмера над главата
юмрука си и ревнал му пашата:
— До заранта, за моите коне,
да ми приготвиш онбешбин пирона!
Не го ли сториш — тегля ти патрона!
Един ти стига, саде бир таане! [само един]
Отишъл си Юмер дома в тревога:
петнайсет хиляди! Кога, за Бога?!
Пък утре — смърт в зори! Вай ярабим! [олеле, Боже]
— Не се грижи! — ханъмата го учи. —
Кой знай какво до утре ще се случи:
гедже гебедър! Я върви да спим!
А във зори му чукат на вратата!
Юмер се спотаил във одаята,
от страх трепери и мълчи — ни гък.
— Юмере, ставай! — глас отвън говори. —
Таз нощ пашата се пресели горе:
дай четири пирона за сандък!
Кючук-Хасан замлъкна… Тежка, знойна,
нощта бе подозрително спокойна.
И в тишината само издрънча
и наруши съня на калдъръма,
звънлива, като гласа на ханъма,
от еминийте [калеври] му една налча [налче, подкова за обуща] …

 Димитър Подвързачов, "Под чинара. Из разказите на Кючук-Хасан"

Източник

Публикувано от

0 Response to "Нощта е бременна"

Публикуване на коментар