ЗАЩОТО ПИТАШ

Ученик попитал Нагсен:
-Според будистките писания, всичко на света притежава природата на Буда. Аз притежавам ли я?
-Не, ти я нямаш!
-Дърветата, реките и планините имат тази природа?
-Да, имат я!
-Е, ако всичко притежава природата на Буда, защо аз да не я притежавам?
-Котките и кучетата, дърветата и реките - всички имат тази природа, но ти не!-потвърдил Насген.
-Но защо?
-Защото питаш!

Публикувано от

0 Response to "ЗАЩОТО ПИТАШ"

Публикуване на коментар