СТАРЕЦЪТ И СКОРПИОНЪТ

Една сутрин старец седял край реката и медитирал. Когато приключил, видял, че по водата безпомощно се носи скорпион. Скорпионът се заплел в потопените клони на едно дърво и старецът бързо протегнал ръка, за да го спаси. Скорпионът веднага го ужилил и човекът инстинктивно дръпнал ръката си. Минута след това отново протегнал ръка. Второто ужилване било още по-жестоко и ръката на стареца се подула и започнала да кърви. Лицето му се сгърчило от болка.
В този момент минувач видял какво се случва и започнал да крещи на стареца:
- Ти да не си луд? Само глупак би рискувал живота си за едно грозно и зло създание! Не знаеш ли, че опитвайки се да го спасиш, можеш да убиеш себе си?
Старецът погледнал в очите на непознатия и казал:
- В неговата природа е да жили, а в моята - да спасявам ... Трябва ли заради неговата природа да отхвърлям своята?
Публикувано от

0 Response to "СТАРЕЦЪТ И СКОРПИОНЪТ"

Публикуване на коментар