ТОВА Е ДОБРЕ

Един африкански крал имал приятел, който независимо от ситуацията, в която е попаднал, казвал:"Това е добре!"
Веднъж кралят бил на лов. Приятелят му зареждал оръжието и изглежда, че направил нещо погрешно. Когато кралят стрелял,изстрелът откъснал един от пръстите му. Приятелят както обикновено заявил:
-Това е добре!
-Не, това не е добре!-казал кралят и заповядал да затворят приятеля му в тъмницата.
Една година по-късно кралят отново бил на лов на място, което считал за безопасно,но бил заловен от канибали. Те завели пленника в селото си и започнали да приготвят клада, на която да го опекат. Когато го завързвали за стълба, забелязали, че му липсва един пръст. Техните суеверия не им позволявали да ядат хора с недъзи и това спасило живота на краля.
Първото нещо, което направил, когато се прибрал в двореца, било да освободи приятеля си от тъмницата. Разказал му за голямото премеждие, което преживял. Приятелят както обикновено заявил:
-Това е добре!
Кралят започнал да се извинява:
-Много съжалявам, че те вкарах в тъмницата! Това беше лошо от моя страна!
-Не, това също е добре. Ако не бях в тъмницата, щях да съм с теб на лов и канибалите да хванат и мен.

Публикувано от

1 Response to "ТОВА Е ДОБРЕ"

  1. kenkal says:
    30 ноември 2009 г., 9:55 ч.

    :) Нашата поговорка гласи "Всяко зло за добро". Някои не я харесват, но ето ти притча, която съответства на поговорката ни. Никога не се знае...

Публикуване на коментар