ПАСТИРЪТ И КОЗИТЕ

Пастирът изкарал козите си на поляната. Там те се смесили с дивите кози. Вечерта прибрал в кошарата и своите, и дивите кози. На другия ден времето било лошо и той не извел животните на паша. Когато ги хранил, дал на собствените си кози съвсем малко , колкото да не умрат от глад. Дивите кози нахранил до насита, за да ги привърже към себе си.
Времето се оправило и той изкарал стадото на паша. Дивите кози хукнали към планината.
-Защо бягате от мен?-викнал той след тях.-Толкова добре се грижих за вас.
Една от тях се обърнала:
-Точно затова те напускаме. Ние дойдохме при теб вчера и ти се погрижи за нас по-добре отколкото за собствените си кози. Ако дойдат и други, ти ще предпочетеш тях пред нас.

Публикувано от

0 Response to "ПАСТИРЪТ И КОЗИТЕ"

Публикуване на коментар