СИЛАТА НА СРЕБРОТО

При старец дошъл младеж и го попитал:
-Защо сред роднини цари любов, взаимно разбиране и подкрепа само дотогава, докато не стане дума за пари?
-Погледни през прозореца,-казал старецът-какво виждаш там?
-Виждам улицата, хората, дърветата, кучетата ...
-Сега иди пред огледалото. Какво виждаш в него?
-Себе си.
-И в двата случая това е стъкло. Добавиш ли малко сребро, вече виждаш само себе си.

Публикувано от

0 Response to "СИЛАТА НА СРЕБРОТО"

Публикуване на коментар