АКИНЪТ

Един акин(поет) лежал на предсмъртния си одър. Всички имуществени дела били решени, наставленията - дадени, прощаването с близките - приключено, всички молитви - прочетени. Но ... смъртта не идвала.
Синовете му се навели над него:
-Имаш ли да кажеш още нещо, татко?
-Гост на прага не държете, след смъртта не ме срамете!-изрекъл поетът и издъхнал.

Публикувано от

0 Response to "АКИНЪТ"

Публикуване на коментар