ПРИТЧА ЗА ЛЯСТОВИЧКАТА

Лястовичка свила гнездо на един остров. Измътила си пиленца и ги отглеждала с любов.
На острова избухнал пожар. Разпространявал се бързо и лястовичката разбрала, че може да спаси само едно пиленце. Грабнала първото и то закрещяло:"Спаси мен, мамо! Когато порасна, ще се грижа за теб, както ти се грижиш за мен!" Тя го пуснала. Върнала се и грабнала второто. Всичко се повторило. Върнала се отново и грабнала третото. То викало:"Спаси ме, мамо! Когато порасна, ще се грижа за децата си, както ти се грижиш за мен!" Лястовичката спасила него.

Публикувано от

1 Response to "ПРИТЧА ЗА ЛЯСТОВИЧКАТА"

  1. ivo_isa says:
    20 ноември 2009 г., 11:26 ч.

    Правилен избор по Дарвин:-)

Публикуване на коментар