ВСЕКИМУ СВОЕТО

Буда спрял в едно село и тълпата му довела слепец. Един човек излязъл напред и се обърнал към Буда:
-Доведохме ти този слепец, защото той не вярва в съществуването на света. Доказва на всички, че светът не съществува. Има остър интелект и логичен ум. Всички ние знаем, че свят има, но не можем да го убедим в това. Точно обратното, неговите аргументи са толкова силни, че някои от нас започнаха да се съмняват. Той казва:"Ако светът съществува, дайте ми да го докосна, аз разпознавам вещите по този начин. Или ми дайте да го опитам на вкус, или да го помириша. В краен случай можете да ударите по него, както удряте барабан и аз да чуя, как той звучи". Уморихме се от този човек, помогни ни да го убедим, че светът съществува.
Буда отговорил:
-Слепият е прав. За него светът не съществува. Защо да е длъжен да вярва в него? Истината е, че му трябва лекар, а не проповедник. Трябвало е да го заведете на доктор, а не да го убеждавате.
После извикал личния си лекар, който го съпровождал навсякъде и го помолил да прегледа слепеца. Слепият попитал:
-А относно спора?
Буда отвърнал:
-Почакай да свърши прегледа!
Когато свършил своята работа, лекарят казал:
-Нищо особено! За половин година мога да възстановя зрението му.
Буда го помолил:
-Остани тук, докато излекуваш този човек и после ми го доведи!
След половин година бившият слепец пристигнал при Буда с радостни сълзи на очи и паднал в краката му.
-Сега можем да поспорим. Преди живеехме в различни измерения и спорът беше невъзможен-казал Буда.

Публикувано от

0 Response to "ВСЕКИМУ СВОЕТО"

Публикуване на коментар