ВЪТРЕШНА ПРИРОДА

Лин чи говорел пред събралото се множество за това, че всеки човек е длъжен да изяви вътрешната си природа. От залата се чул глас:
-Как мога да изявя вътрешната си природа, когато не знам кой съм?
Лин чи млъкнал. Той станал от стола си и тръгнал към човека, който задал въпроса.Когато стигнал до него, сложил ръка на рамото му и казал:
-Сега затвори очи и си представи този, който зададе въпроса.
Човекът затворил очи и се опитал да си представи онзи, който задал въпроса. Останалите го наблюдавали с любопитство. Лицето му станало спокойно, отпуснато и умиротворено.
Лин чи го прекъснал:
-Сега отвори очи и кажи кой си?
Човекът започнал да се смее:
-Какъв чудесен начин да отговаряш на въпроси!
-И все пак кой си ти?
-Знам кой съм, но не мога да отговоря на въпроса.

Публикувано от

0 Response to "ВЪТРЕШНА ПРИРОДА"

Публикуване на коментар