Дето го видиш, него да вярваш ( част III )

продължение

Дето го видиш, него да вярваш

Когато заработихме и папазът и папазката доходаха да на обикалят. Името на папаза беше Костас, а на папазката - Фотини. Един път Метехсин Жубров си причука пръста, Фотини беше там. Отиде бърже у тях, донесе повързи и го превърза.
Мина два месеца, бехме оградили втория кат, Метехсин рече:
- Аз ще кажа на Фотини, че съм изстинал и ми се е схванал вратое, та дано да рече да ме разтрие...
Дойде Велиден. Папазката ни донесе много йедене. Йедахме и лежахме целия ден. На другия ден пак заработихме. Папазката дойде засмена и засмена си отиде. Ага след малко дойде папазът, ама син и зелен, разрука се:
- Стос анекши засто работи и на церква не дойде?
Тогава Метехсин му рече като на шега: 
- Папаз, ние работим за пари. Ти ако не работиш, не пееш в черквата, няма да ти плащат. Всеки си гледа занаята.
Че като се ядоса папазището:
- Кой вас лъзе, че нема бог! Лоси хора слусате!
- Папаз, никой нас не е лъгал, че няма бог, ами ти ищиш да на излъжеш, че има, пък си го не виждал!
Папазището посине, още повече закрещя:
- Антихристи, екши аполо от моя къста...
След малко иде папазката, малко начумерена:
- Майстори - вика, - какво вас ядосвал гайдур папас? Него не слусате, аз господар, то си васа работа ходи или не ходи в церква; васа работа на къста, а на гайдур - в церква.
Ние си рекахме - брех, злато жена. Стори го магаре, ама нас да успокои!...
Мина, колкото мина, дойде байрям. Порукахме калджиете Сюля Юрука и Идризе и им рекахме:
- Какво да правим, да найдеме ли двамина гърци да работят на байрем, та и ние да не седим?
Те са почудиха, че рекаха:
- То ага вие си работихте на вашия Велиден и вашият господ ви нищо не стори, то и наш аллах ни ще ни стори нищо.
Тогава Доню каза:
- Брей, и вам главите са поуврели! 
Пък Идриз рече:
- Йе да ви кажа, аркадашлар, слушал съм, че по света има много вери и много господя, та ага са поразмислиш, да са чудиш кому да угодиш? Право си викаха барабите: дето го видиш, него да вярваш, дето го не видиш, е вятър работа! ..
Ага да си вървим, една вечер дойде Фотини:
- Мен много ми мъщно, це ще си ходите.
Даде ни по лира и рече:
- Папаза не знае, мозе и той да даде.
Ама папаза си плати по пазарлъка и повече не даде.
Когато си тръгнахме, цялата махала излезе да ни изпраща.
Фотини заплака с глас. Когато се покачихме на каика, тя замаха кърпа. Свалихме и ние гуглите. И ги махахме чак доде бе видет папазката. Тогава Доню рече:
- Да ви кажа ли, аркадаш, сърцето ми остана в Ташус!
На другата година отидахме пак в Пловдив, потърсихме барабите, ама ги не найдахме. Отвял беше ги вятърът някъде. Тогава отидахме в Куклен - училище да градим. По-сетне уградихме училища и във Воден и в Яврово. Подзимата си дойдохме в село, ама с други глави, като на... барабите.
 
Разказал: ДИНЮ ШОПА
Записал: Т. Пакулев

"Бежещим през годините", родопски сладкодумци, съст. Петко Величков, 
изд. "Хр. Г. Данов", 1976
 
 

Публикувано от

0 Response to "Дето го видиш, него да вярваш ( част III )"

Публикуване на коментар