По-добър ли е човекът наистина?

Това ме разсмя. :)

Енлил Маратович се отпусна в креслото и с жест ми заповяда да седна насреща му. Аз се подчиних.
- Ако послушаш приказките, които разказват в централна Америка за това дребничко  създание, - каза той, - ще ти се стори, че няма по-страшно същество на света. Ще ти кажат, че този прилеп е изчадие на ада. Че той може да приема формата на човек, за да завлече жертвата си в гъсталака. Че ято такива прилепи могат до смърт да изпохапят заблуден в гората. И куп подобни глупости. Когато намерят пещера, където живеят прилепи-вампири, хората ги опушват с дим. Или въобще взривяват всичко с динамит ...
Той ме погледна така, все едно трябва да кажа нещо в отговор. Но аз не знаех какво.
- Хората по непонятна причина се смятат за носители на доброто и светлината, - продължаваше той. - А на вампирите приписват мрачното пораждане на злото. Но ако погледнем фактите ... Опитай се да ми назовеш поне една причина, поради която хората са по-добри от прилепите-вампири.
- Може би, - казах аз, - хората са по-добри, защото си помагат един на друг?
- Хората го правят крайно рядко. А прилепите-вампири си помагат един на друг винаги. Те делят един с друг храната, която донасят у дома. Друго?
Повече нищо не ми дойде наум.
- Човекът, - каза Енлил Маратович, - е най-жестокият и безсмислен убиец на Земята. На никое от живите същества наоколо той не е направил нищо добро. А що се отнася до лошото ... Нужно ли е да изброявам?
Аз поклатих глава отрицателно.
- А това дребно зверче, което човекът е избрал за емблема на тайнствените си страхове, не убива никого въобще. То даже не причинява сериозна вреда. Като пробива точно кожата с предните си резци, то изпива своите два кубика, ни повече, ни по-малко. Беда ли е това, да речем за бика или за коня? Или за човека? Едно леко кръвопускане се смята за полезно от медицинска гледна точка. Описан е, например, случай, когато прилеп-вампир е спасил умиращ от треска католически монах. Но, - той назидателно вдигна пръст, - не е описан нито един случай, когато католически монах спасява умиращ от треска прилеп ...

из "Империя'В" на В.Пелевин

Публикувано от

0 Response to "По-добър ли е човекът наистина?"

Публикуване на коментар