СЯНКАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДЕЯТЕЛ

Политически Деятел вървял в слънчев ден. Изведнъж видял, че Сянката му се откъснала от него и се устремно побягнала встрани.
-Върни се незабавно, подла твар такава! - креснал той на Сянката.
-Бих била подла, ако продължавах да правя всичко, което правиш ти - отговорила Сянката и хукнала още по-бързо.

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!
Обстойно предупреждение към нарушителите-тук.

Публикувано от

1 Response to "СЯНКАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДЕЯТЕЛ"

  1. ivo_isa says:
    3 януари 2010 г., 20:10 ч.

    Светът е малък и всички са брат'чеди:-)

Публикуване на коментар