УРОЦИТЕ НА СОЛОМОН: ЗА СВОБОДАТА

Веднъж при Соломон дошъл молител, докато той се забавлявал с лов на птици.
-Царю, помогни ми, печален съм! Вчера освободих робите си, а днес те замерят дома ми с камъни.
Царят внимателно го погледнал и после попитал:
-Защо освободи робите си?
-Получих богато наследство и реших да освободя тези от тях, с които съм израснал. Мислех, че ще ги направя щастливи.
-А кой ти каза, че свободата е щастие, а щастието - свобода?
После добавил:
-Погледни този хищен сокол! Въпреки че го държа в клетка, по време на лов той е господар и повелител. Ако не пожелае да ловува, никой не може да го застави и все едно, вечер той ще получи храна. Свободен е да отлети и никой не може да го задържи, значи той е с мен, докогато сам пожелае. За него свободата не е щастие, тя е живот. Има и друга птица - кокошката. Ден след ден тя ходи по двора или снася яйца. Ако я пуснеш в полето, тя ще оглупее от свободата, а след ден ще загине. За нея свободата не е щастие, тя е смърт.
-Къде е тогава мъдростта, господарю? - попитал отчаяния молител.
-Мъдростта на добрия стопанин е да отдели соколите от кокошките. Първите ще погубиш с робство, а вторите със свобода. Соколите са малко, кокошките - много, но трябва да пазим и едните, и другите.

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!
След изтичане на срока в предупреждението тук - потребители проявили некоректност при копиране :
Какви сме ние , Блогът на Vilizaria в Нетлог (може да не е достъпен за непотребители на тази мрежа), Мистър Бг (не просто прекопирано без упоменаване на източник, а и качено в Свежо, тук)
Списъкът подлежи на актуализация.

Публикувано от

2 Response to "УРОЦИТЕ НА СОЛОМОН: ЗА СВОБОДАТА"

  1. Владимир Иванов (krizt) says:
    9 януари 2010 г., 11:23 ч.

    Отделянето е трудно. Много трудно.

  2. Gloxy-Floxy says:
    9 януари 2010 г., 11:36 ч.

    :) Свежият ти коментар беше по-изразителен:"Не личат по перата!"

Публикуване на коментар