НЯКОЙ И ДЪЖДА

Веднъж при Някой дошъл човек и казал:
-Аз не мога да чувствам дъжда.
Някой му отговорил:
-Забрави третата дума и ела след седмица.
След седмица човекът отново дошъл при Някой и казал:
-Аз не чувствам дъжда.
Някой му отговорил:
-Остави при мен третата дума и ела след месец.
След месец човекът дошъл отново.
-Аз не съм дъжд - казал той.
Някой го погледнал внимателно и казал:
-Е, добре! Сега можеш да оставиш втората дума и да ходиш спокойно под дъжда. Ако искаш, ела пак след година.
След година при Някой дошъл дъждът ...

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "НЯКОЙ И ДЪЖДА"

Публикуване на коментар