ФЕРЕТИ, ПЛАНИНА И МОРЕ

Живеели ферет и феретка. Живеели до пътя, който пресичал тяхното селище. Едната страна на пътя водела към изгрева на планината, а другата - към залеза на морето. Феретът и феретката били приятели, но той бил привлечен неудържимо от планината, а тя - от морето. Зовът на планината и гласът на морето били толкова силни, че те не можели да им се противопоставят.
-Колко тъжно, че пътищата ни водят в различни посоки! - казал той на приятелката си.
-Колко тъжно, че не ни е писано да извървим пътя заедно! - отвърнала тя.
Любовта не угаснала в сърцата им, но те приели повелята на висшата истина и тръгнали всеки в своята посока. Преживели множество приключения, но в крайна сметка се оказало, че пътят на изгрева води през планината към морето, а пътят на залеза - през морето към планината. От другата страна на планината, от другата страна на морето, те отново се срещнали и продължили заедно по един път.

На висшата истина, която живее в сърцата ни, са познати всички пътища на бъдещето. И ако ние се вслушваме в тихия и глас, в награда ще получим най-голямото си щастие.

Из "Ферети - фермери" от поредицата "Хроника на феретите" на Ричард Бах.

Забележка: Думата "ferret" даже не се чете на български така, както е изписана по-горе и означава "пор", т.е. героите на притчите от поредицата не са хуманоидни същества, а животни. Оставих я в превода в този вид, защото видях, че две от новелите от "Хроники на феретите" са издадени на български преди време и в случай, че някой има интерес да ги издирва, може да ги намери под това име.

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!
След изтичане на срока в предупреждението тук - потребители проявили некоректност при копиране :
Какви сме ние , Блогът на Vilizaria в Нетлог (може да не е достъпен за непотребители на тази мрежа), Мистър Бг (не просто прекопирано без упоменаване на източник, а и качено в Свежо, тук)
Списъкът подлежи на актуализация.


Публикувано от

0 Response to "ФЕРЕТИ, ПЛАНИНА И МОРЕ"

Публикуване на коментар