ПРИТЧА ЗА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Заболял един Данъкоплатец. Решил да се обърне към Българското Здравеопазване.
-Кой ще ме отърве от страданията? - простенал Данъкоплатецът.
Българското Здравеопазване извадило кинжал и казало:
-Той!
Данъкоплатецът въздъхнал и уточнил:
-Казах "от страданията", не "от живота"!

По историята за Диоген и болният му учител Антисфен.

Публикувано от

0 Response to "ПРИТЧА ЗА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

Публикуване на коментар