ЕТО СВЯТ, В КОЙТО НИЩО НЕ Е РЕАЛНО

В един жарък летен ден Халабуда седял на тревата със затворени очи. Помислил си за вишна и пред очите му се появила чудесна, лъскава вишна. Тогава си спомнил за праскова и пред очите му се появила мъхната, зряла праскова. След това си помислил за диня и пред очите му се появила едра, зряла диня.
Отворил очи и си помислил за динята още веднъж, но пред очите му не се появило нищо. Тогава се опитал да мисли за праскова, но праскова също не се появила. Помислил пак за вишна и даже и с нея нищо не се получило.
"Ето това вече е свят, в който нищо не е реално"-казал Халабуда и въздъхнал.

Из "Така говорел Халабуда" на Юрий Жиловец

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!
След изтичане на срока в предупреждението тук - потребители проявили некоректност при копиране :
Какви сме ние , Блогът на Vilizaria в Нетлог (може да не е достъпен за непотребители на тази мрежа), Мистър Бг (не просто прекопирано без упоменаване на източник, а и качено в Свежо, тук)
Списъкът подлежи на актуализация.

Публикувано от

0 Response to "ЕТО СВЯТ, В КОЙТО НИЩО НЕ Е РЕАЛНО"

Публикуване на коментар