УСТАТА ЩЕ ВИ ДОВЕДЕ ДО БЕДА, А КРАКАТА - ДО ХРАНА

Веднъж, когато падишахът приемал посетители, дошъл един човек, седнал в ъгъла и нищо не поискал.
Падишахът го погледнал и погладил главата си. Човекът се поклонил и прекарал ръка през устата си. Падишахът погладил лицето си. Посетителят - гърлото си. Падишахът докоснал стомаха си, а човекът - краката си.
-Дарявам на този молител слитък злато! - обявил падишахът.
Ковчежникът изпълнил нареждането. Посетителят приел мълчаливо подаръка и си тръгнал.
Съветниците ужасно се разсърдили и попитали:
-За каква служба възнагради безродния просяк?
-За царска, - усмихнал се падишахът - зададох на мъдрия човек три въпроса и получих три отговора.
-Но ние не чухме нито въпросите, нито отговорите!
-Имащият очи - вижда, имащият ум - разбира - усмихнал се отново падишахът. - Погладих глава и мъдрецът разбра моя въпрос:"Какво най-много ни угнетява?" " Необмислените думи" - отвърна ми той. "Кой е застрашен да загуби лицето си?"- попитах аз. "Този, - отвърна ми мъдрецът - който дните си и своето състояние пропуска през гърлото." "Но нима човек не е роб на стомаха си?" - попитах го аз. "Не, - отвърна ми мъдрецът - затова са дадени краката на човека, за да търси и намира работа и нищо да не пропуска от чудесата на белия свят."
Падишахът погледнал придворните и се усмихнал трети път:
-За вас също е полезно да запомните изречената мъдрост:"Устата ще ви доведе до беда, а краката до храна!"

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!
След изтичане на срока в предупреждението тук - потребители проявили некоректност при копиране :
Какви сме ние , Блогът на Vilizaria в Нетлог (може да не е достъпен за непотребители на тази мрежа), Мистър Бг (не просто прекопирано без упоменаване на източник, а и качено в Свежо, тук)
Списъкът подлежи на актуализация.

Публикувано от

0 Response to "УСТАТА ЩЕ ВИ ДОВЕДЕ ДО БЕДА, А КРАКАТА - ДО ХРАНА"

Публикуване на коментар