ДИОГЕН И АЛЕКСАНДЪР

Историята е твърде популярна и едва ли е непозната за някого. Но се оказа, че също е и доста експлоатирана тема в изобразителното изкуство. Ще кача албум с картини на страницата на Притчите във Фейсбук, а няма възможност за многословни описания към албумите. Затова качвам историята тук, а там ще използвам линка. Дано не съм била досадна! :)

Веднъж Александър отишъл при Диоген.
-Аз съм Александър, великият цар!
-А аз съм Диоген - кучето. Пред този, който ми подаде милостиня, махам с опашка, лая по тия, които ми откажат, останалите ги хапя.
-Не искаш ли да хапнеш с мен?
-Нещастен е този, който закусва, обядва и вечеря, когато се прище на Александър.
-А не се ли боиш от мен?
-А ти добро ли си или зло?
-Разбира се, че добро.
-Кой се бои от доброто?
-Аз съм владетел на Македония, а скоро ще бъда и на целия свят. Какво да направя за теб?
-Дръпни се встрани, защото ми закриваш слънцето!
Тогава Александър се върнал при приятелите и поданиците си и казал: "Ако не бях Александър, бих искал да съм Диоген!"

Публикувано от

0 Response to "ДИОГЕН И АЛЕКСАНДЪР"

Публикуване на коментар