ЩЪРКЕЛ И СЛАВЕЙ

(детска притча, терапевтична приказка за деца, търпение, вежливост, скромност, самохвалство)

... Било време, когато птиците не умеели още да пеят. Един ден разбрали, че в далечна страна живее стар, мъдър човек, който учи на музика. Тогава птиците изпратили при него Щъркела и Славея, да проверят истина ли е това.
Щъркелът много бързал. Нямал търпение да стане първия в света музикант.
Толкова бързал, че влетял при мъдреца без дори да почука, не поздравил, а креснал с всичка сила в ухото му:
-Ей, старче! Научи ме на музика!
Но мъдрецът решил първо да го научи на вежливост. Извел Щъркела на прага, почукал на вратата и казал:
-Така трябва да се прави!
-Ясно! - зарадвал се Щъркелът. - Това ли било музика?!
И отлетял, за да може по-скоро да удиви света с изкуството си.
Славеят със своите мънички крилца долетял по-късно. Той внимателно почукал на вратата, поздравил, поискал извинение за безпокойството и казал, че много би желал да изучава музика.
Мъдрецът харесал приветливата птица. И научил Славея на всичко, което знаел сам. Оттогава скромният Славей станал най-добрия певец в целия свят.
А чудакът-Щъркел умее само да почуква с клюн. Но още се хвали и учи другите птици:
-Ей, чувате ли? Трябва да правите ето така, ето така! Това е истинска музика! Ако не вярвате, питайте стария мъдрец.

Валентин Берестов

Ако приказката ви е допаднала, имам преведена от същия автор още една много приятна приказка - "Честна гъсенича" , а по отношение на вежливостта се сещам за една забавна камбоджанска приказка, тя е от първите материали в блога - "Вежливото зайче". Препоръчвам ви ги и двете! :)

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "ЩЪРКЕЛ И СЛАВЕЙ"

Публикуване на коментар