ПРИТЧА ЗА ТАРАЛЕЖИТЕ

Зимата била извънредно студена. Много животни загинали от замръзване в леговищата си.
Таралежите, измъчвани от студа, излезли на повърхността, но там било още по-лошо. Разбрали, че ако не предприемат нещо, ги очаква участта на измръзналите им събратя. Решили, че трябва да се скупчат заедно и да се сгряват взаимно с топлината на телата си, за да оцелеят.
Започнали да се събират на групи, но когато се притискали един в друг, бодлите им болезнено ги ранявали. Това ги карало да се отдръпват един от друг и не успявали да се стоплят. Дошъл моментът, в който няколко от тях загинали от студ. Тогава видели, че трябва да направят избор - или да приемат иглите на събратята си, или родът им да изчезне от лицето на земята.
И тези, които избрали да бъдат заедно, които започнали да се учат да живеят с раните, получени от тясната връзка с роднините, приятелите и събратята им, се сгрели, сгрели и децата си. Заради топлината, която им давала тази близост, заради това, да продължат да живеят и да отгледат рожбите си, ти били готови да търпят тази болка. И търпението им помогнало да оцелеят.

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "ПРИТЧА ЗА ТАРАЛЕЖИТЕ"

Публикуване на коментар