А ТИ ИСКАШ ЛИ ДА БЪДЕШ КРАЛ?

(терапевтични приказки за деца, самоконтрол)

Пред витрината хленчи момченце:
-Купи ми! Купи ми!
Мама слуша, слуша, накрая не издържа и купува. Занасят новата играчка в къщи. Детето се забавлява малко с нея и я захвърля в ъгъла. А там вече цяла планина "купи-купи" е пораснала.

Върви по улицата баба с Алка. Момиченцето вижда нещо интересно и иска да го купят. Баба спокойно обяснява:
-Сега нямаме парички. Само за мляко.
Алка е умница, замисля се за мъничко и казва:
-Е, добре, после!
После забравя даже какво е поискала, но че паричките са малко - помни. И ако и се прииска още нещо, сама си казва:
-После, после!
Дребосъче, а сама управлява желанията си.

Веднъж крал Фридрих, уморен от важни дела, излязъл на разходка. На тъмната алея се сблъскал със слепец.
-Кой си ти? - попитал Фридрих.
-Аз съм крал! - отвърнал слепецът.
-Крал? - удивил се монархът. - И кого управляваш?
-Себе си! - отвърнал слепецът и продължил нататък.
Фридрих се замислил. Може би, действително е по-лесно да заповядваш на цяла държава, отколкото на себе си и собствените си желания?

А ето на Алка не и е трудно. Вижда на витрината хубава играчка или вкусно лакомство и махва с ръчичка:
-После, после ...
Не е ли кралица?

Борис Ганаго

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "А ТИ ИСКАШ ЛИ ДА БЪДЕШ КРАЛ?"

Публикуване на коментар