НЕРАЗРЕШИМИ ПРОБЛЕМИ

При равина се втурва притеснен евреин:
-Рави, имам такива проблеми, такива проблеми, че въобще не съм в състояние да ги разреша!
-В думите ти има явно противоречие - отвръща равинът, без да вдига очи от Талмуда.
-Но как? - не проумява посетителят.
-Много просто! Всевишният е създал всеки от нас и много добре знае какво е по силите ни. Ако проблемите са твои, значи можеш да ги решиш. Ако наистина не можеш, това не са твои проблеми.

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "НЕРАЗРЕШИМИ ПРОБЛЕМИ"

Публикуване на коментар