АКО ИМАШ НЯКАКЪВ РАЗУМ, БЯГАЙ КЪМ РЕКАТА!

Настрадин Ходжа бил в гората за съчки. Натоварил магарето и тръгнал към къщи. По пътя му хрумнало да провери сухи ли са пръчките. Драснал една клечка кибрит и те пламнали като барут. Магарето се стреснало и хукнало да бяга. Ходжата се опитал да го настигне, но като видял, че няма да успее, викнал след него:
-Ако имаш някакъв разум, бягай към реката!


Публикувано от

0 Response to "АКО ИМАШ НЯКАКЪВ РАЗУМ, БЯГАЙ КЪМ РЕКАТА!"

Публикуване на коментар