ИНДИЙСКИ МЪДРОСТИ

Безумният се утешава с миналото, слабоумният - с бъдещето, умният - с настоящето.
***
В младостта човек пилее здравето си, за да спечели пари, а в старостта - пари, за да откупи здравето си, но досега това никому не се е удало.
***
Глупакът и невежата имат пет признака:
-сърдят се без причина;
-говорят без нужда;
-променят се неизвестно защо;
-месят се в това, което не ги засяга;
-не съумяват да различат този, който им желае доброто, от този, който им желае злото.
***
Даже този, който е далеко, е до теб, ако е в сърцето ти. Даже този, който е до теб, е далеко, ако мислите ти са далеч от него.
***
Ако един е победил хиляда пъти хиляда души в сражение, а друг е победил един път себе си, неговата победа е по-голяма.
***
Ползата от книгата за този, който си няма собствен ум, е като ползата от огледалото за слепия.
***
Не е имало още случай неизпечено гърне да задържи вода, ситото - фино брашно, а женското сърце - тайна.
***
Подобно на любящ баща кралят трябва да брани народа си от крадци, чиновници, нашествие на вражески пълчища, от фаворитите си и от собствената си алчност.
***
Жената с един бърбори, друг гледа кокетно, за трети мисли. Кой и е мил?

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

2 Response to "ИНДИЙСКИ МЪДРОСТИ"

  1. weasell says:
    2 май 2011 г., 16:03 ч.

    "В младостта човек пилее здравето си, за да спечели пари, а в старостта - пари, за да откупи здравето си, но досега това никому не се е удало." - много вярно...

  2. Gloxy-Floxy says:
    2 май 2011 г., 16:29 ч.

    :)За съжаление!

Публикуване на коментар