ПРИТЧИ В КРАТКИ НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ

Варта рекла на кирпича:
-Подръж ме осем години, аз ще те държа осемстотин.

Ако камък удари гърнето - тежко на гърнето. Ако гърнето удари камък - тежко пак на гърнето.

Попитали кучето какъв плет може да прескочи.
-Според кърпела - отговорило то.

Попитали арнаутина:
-В рая ли искаш да отидеш или в пъкъла?
-Да видим къде дават по-голям айлък - отговорил той.

Мечката се хвалила, че ще се родят много дренки. Като я попитали защо, казала:
-Защото ми се е прияло.

-И тоя грозник се хванал на хорото!
-Бабо, ами че той е синът ти.
-Ох, колко му прилича гърбицата!

Сватовете повели момата към къщата на младоженеца и тя се разплакала горчиво по пътя. Попитали я:
-Ако искаш, да те върнем при вашите?
-Вие ме водете, аз ще си плача! - рекла тя.

-Де отиваш, много?
-При много.
-Чакай и аз да дойда - казало малкото.

Попитали щъркела защо са му толкова черни краката.
-Не съм по-черен от заврян зет - отвърнал той.

-Хванах, татко, хайдутин.
-Доведи го, синко!
-Не мога.
-Остави го!
-Не ме пуща!

Карали една жена да си купи магаренце.
-Доде ми е венчаното, що да давам пари за друго! - рекла тя.

Попитали камилата:
-Защо ти е толкова крив вратът?
-Че то кое ли ми е право! - отвърнала тя.

-Откъде си, дядо Иване?
-Чакай да питам жената!

от "500 български пословици и поговорки", изд. "Наука и изкуство",1969

Публикувано от

0 Response to "ПРИТЧИ В КРАТКИ НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ"

Публикуване на коментар