СОЛОМОН И ЧОВЕКЪТ С ДВЕТЕ ГЛАВИ

По онова време Соломон изведе фараоновата дъщеря от Давидовия град в своя дом, който бе създал в тези дни. За 20 години Соломон въздигна два дома — храм господен и един дворец. И тогава Соломон освободи Китовраса. Китоврас се върна в своята страна и изпроводи на Соломона един мъж с две глави. Когато този мъж се настани да живее у Соломон, царят го запита: “От кои хора си ти, човек ли си, или демон?” Онзи човек отговори: “Аз съм от хората, които живеят под земята.” Царят го запита: “Има ли у вас слънце и луна?” Той рече: “Слънцето у нас изгрява от вашия запад, а от вашия изток залязва; когато у вас е ден, тогава у нас е нощ, а когато у вас е нощ, тогава у нас е ден.”

Цар Соломон му даде жена. Родиха му се двама синове, единият с две глави, а другият с една глава. А баща им имаше голямо богатство. Когато той умря, двуглавият брат рече: “Да разделим имота на глава!” Малкият брат отговори: “Двама сме, ще делим на половина.” Тогава отидоха да спорят при царя. Едноглавият каза: “Двама братя сме, трябва да делим имота на половина.” А двуглавият повтаряше: “Две глави имам, два дяла искам да взема.”

Царят със своята мъдрост заповяда да вземат оцет и рече: “Допускам, че тези две глави са с различни тела; ще полея оцета на едната глава; ако другата не усети, ще вземеш две части за двете глави. Но ако другата глава усети поливането на оцета върху първата глава, значи двете имат едно тяло и ти ще вземеш само един дял.” Когато поляха оцета върху едната глава, и другата се разтърси. Царят рече: “Понеже е едно тяло, един дял ти се полага да вземеш.” Така отсъди цар Соломон.

от "Стара българска литература. Апокрифи" на Д.Петканова

Мислех да превеждам тази история от мидрашите в съкращения, но като проверих има ли я на български, се оказа, че някой го е свършил още Х-ХІ в. и мога да си спестя тоя труд. Отличията с еврейския апокриф, който е първоизточника, са, че в него царят на демоните и подземното царство, в българския апокриф представен като Китоврас, там се нарича Асимодей; двуглавият човек, когато е доведен при Соломон, освен за особеностите на подземното царство, разказва и че е от потомците на Каин, а синовете, които му се раждат впоследствие не са двама, а седем, от които само един с две глави и претенции за двоен дял от наследството.


Публикувано от

0 Response to "СОЛОМОН И ЧОВЕКЪТ С ДВЕТЕ ГЛАВИ"

Публикуване на коментар