ТЪЛКУВАНЕ НА ПРОРОЧЕСТВОТО

Високо в планината имало малко село, в което живеел стар мъдрец. Жителите на селото винаги се вслушвали в думите му, смятали го за пророк. Нямало случай, в който предсказанието му да не се е сбъднало.
Един ден пророкът с огромна мъка, едва ли не с плач, се обърнал към жителите на селото:
-Утре слънцето няма да изгрее!
И се прибрал в своята хижа.
В селото настъпила паника. Едни хукнали да бягат, други да се крият. Най - хладнокръвните решили да се молят и останали по домовете си. На сутринта слънцето изгряло и тези, които били останали в селото се втурнали към къщата на мъдреца, крещейки:"Лъжец!"
В хижата било тихо. Старецът бил починал през нощта.

Публикувано от

0 Response to "ТЪЛКУВАНЕ НА ПРОРОЧЕСТВОТО"

Публикуване на коментар