ВРАТАТА, КОЯТО НИКОГА НЕ Е ЗАТВАРЯНА

Веднъж пред дома на мъдрец се явил юноша. Той изминал дълъг път, за да намери отговори на своите въпроси, но никой не можал да му каже такова нещо, което би удовлетворило любопитството му. Този мъдрец бил последната му надежда, защото хората говорели, че знае тайната на тайните, която ти позволява да узнаеш всичко.
На разсъмване момчето с трепет в сърцето се приближило до къщата и почукало на вратата. Никой не отворил. То почакало известно време и почукало отново. Душата му се изпълнила със смущение: не знаело,да продължава да тропа по вратата или да чака . Желанието да получи нужното познание удържало победа и младежът отново, стараейки се да бъде почтителен, почукал на вратата. Отново нищо не се случило. Този път душата му се изпълнила със страх, страхът на съмнението-има ли зад тази врата мъдрец, за срещата с когото той така бил мечтал, и страхът на съмнението в себе си-има ли право той, нищожният, така настойчиво да се опитва да отнеме времето на толкова извисен човек.
Дошла вечерта, а юношата все още се лутал между страха и съмнението. Неочаквано на прага се появил белокос старец.
-Какво правиш тук, момче?-попитал учудено той.
-Чуках на вратата, за да Ви задам въпросите, чиито отговори бих искал да знам.
Старецът се усмихнал:
- А не знаеш ли, че ТАЗИ врата никога не е затваряна?

Публикувано от

2 Response to "ВРАТАТА, КОЯТО НИКОГА НЕ Е ЗАТВАРЯНА"

  1. Анонимен Says:
    14 октомври 2009 г., 20:12 ч.

    Може ли някой да обясни какво значи това? Нещо не можах да разбера.

  2. Gloxy-Floxy says:
    14 октомври 2009 г., 20:18 ч.

    :) Означава, че вратата към знанието е винаги отворена.

Публикуване на коментар