ГРАДЪТ НА МЪДРЕЦИТЕ

Мъж пътувал по света. Отивал в града на Мъдреците. Пътят му не бил лек. Вече бил съвсем близо. Странникът бил нетърпелив, искал възможно най-бързо да стигне до този изключителен град.
Насреща му вървял мъдрец. Пътешественикът го спрял и попитал:
- Уважаеми, колко още ми остава до града?
Мъдрецът се вгледал в него и отсякъл:
- Мърдай!
Озадачен пътешественикът продължил пътя си. "Нима в този град всички са такива грубияни?"-мислел си той
Не минал и петдесет крачки, когато чул мъдрецът да вика след него:
- Чакай!
Пътникът се обърнал.
- До града имаш още един час път.
- Но защо не ми казахте веднага? - попитал мъжът в недоумение.
- Трябваше да видя с каква крачка вървиш - отговорил мъдрецът.

Публикувано от

0 Response to "ГРАДЪТ НА МЪДРЕЦИТЕ"

Публикуване на коментар