СТЪЛБОВЕТЕ НА РЕЛИГИЯТА

В една страна преследвали вярващите заради религиозните им убеждения. Тогава трите стълба на религията - Светото Писание, Поклонението и Благотворителността - се отправили при Бог, изплашени, че религията ще бъде унищожена, а с нея и те самите.
-Няма от какво да се боите - казал им Бог. - Възнамерявам да изпратя на земята нещо, много по-могъщо от трите ви, взети заедно.
-Как се нарича то, Господи?
-Самопознание - отвърнал Бог.

Публикувано от

0 Response to "СТЪЛБОВЕТЕ НА РЕЛИГИЯТА"

Публикуване на коментар