Уилям Сароян: Притча XXIII

Свещеникът се обърнал към човека, който му забил нож в гърба, вгледал се внимателно в лицето му и, умирайки, казал:
– Защо ме убиваш? Та аз нищо добро не съм ти направил.

Публикувано от

0 Response to "Уилям Сароян: Притча XXIII"

Публикуване на коментар