Цвете на висока планина

Зачетох се в японски идиоми, от които може да пусна извадка някой следващ ден, но сега думата ми е за друго. Стигнах до "цвете на висока планина", което по смисъл е същото като нашето "гроздето е кисело", само че казано по японски, види се. :)
И се сетих за една история, която прочетох преди няколко дни – за първите преводи на руска литература на японски. "Война и мир" се превърнала в "Плачът на цветята и скърбящите върби, последният прах на кървавите битки в Северна Европа", a "Капитанската дъщеря" на Пушкин - в "Сърце на цвете и пеперудени мисли, удивителни вести от Русия".
Замислих се за ролята на изказа в посланията, затова ви го и споделям. :)

Публикувано от

0 Response to "Цвете на висока планина"

Публикуване на коментар