Какво ще каже Европа?

Провеждайки непопулярна финансова реформа през 40-те години на XIX век, руският министър на финансите Е.Ф.Канкрин чул обичайното възражение: "Какво ще каже Европа?"
– Ех, господа, – отвърнал той, – все едно и също обсъждаме и се безпокоим: "Какво ще каже Европа?" Какво ще каже Русия, ето какво трябва за нас да е по-важно от всичко.

Балязин В.Н., "История на Русия в занимателни разкази, притчи и анекдоти"

А "Какво ще каже България?" дали някога въобще се явявало предмет на обсъждане в подобен контекст?!


Публикувано от

0 Response to "Какво ще каже Европа?"

Публикуване на коментар