Перуново цвете

Съдейки по това, че никой не си призна да гo е обрал, склонна съм да мисля, че тая легенда работи. :)

Според преданията папратът цъфти единствено в нощта на Еньовден и дарява щастливеца, успял да се сдобие с цвета му (Перуново цвете), с богатство и магически способности.
Руска народна приказка разказва за селянин, който търсил загубената си крава в гората през вълшебната нощ. Сам не разбрал как закачил току-що разцъфналия папрат с крак и цветът паднал в обувката му. Изведнъж сякаш добил второ зрение - показало му се къде има скрити в земята съкровища, разкрило му се бъдещето. С новопридобитата си дарба веднага успял да намери кравата и я подкарал към къщи. Там наплашил домашните си до смърт, защото чували гласа му, но не можели да го видят. Но като събул обувките си, чудесата свършили и даже спомен не му останал за това, което преживял.

Източник: Афанасьев А. Н. "Поэтические воззрения славян на природу"


Публикувано от

0 Response to "Перуново цвете"

Публикуване на коментар