Две притчи за китайския Настрадин Ходжа

Чжан Го е отшелник-даос, живял по времето на династията Тан. В Китай го почитат като един от осемте безсмъртни. Той яздел магарето си наобратно, досущ като добре познатия ни Настрадин Ходжа.

Веднъж го поканили в императорския дворец. Императорът бил любопитен да узнае защо мъдрецът язди магарето си наобратно. Когато Чжан Го пристигнал, владетелят наредил да поднесат на магарето като награда вино вместо вода. Отпивайки от виното, животното паднало на земята и се превърнало в хартиено магаре. Императорът бил поразен. Мъдрецът му обяснил, че в действителност това е хартиено магаре, което с магически похвати карал да изглежда като истинско. Виното го върнало в първоначалния му вид.
– Истината е нерушима, – казал мъдрецът, – а лъжата се проявява с времето.

Старецът винаги пътешествал из страната със своя барабан, направен от рибешка кожа, и пеел песен за философията на Дао. В песента се казвало, че хората са се заблудили в преследването на печалба, известност, чувства и желания и че това ги отдалечава от истинското им аз. Затова в много случаи, когато те мислят, че реализират напредък, на практика това се явява връщане назад. И за да им напомня за тази заблуда, той яздел магарето си наобратно.


Публикувано от

0 Response to "Две притчи за китайския Настрадин Ходжа"

Публикуване на коментар