Мълчанието е ...

Мълчанието е знак за съгласие.

Мълчанието е знак на съгласие на несъгласните. (Г. Малкин)

Мълчанието е злато.

Мълчанието е верен приятел, който никога няма да ти измени. (Конфуций)

Мълчанието е отговорът на глупака. (Унсур ал Маали)

Мълчанието е най-съвършеният начин да изразиш презрение. (Джордж Бърнард Шоу)

Мълчанието е дълбоко като Вечност; разговорите - дребни  като Времето. (Томас Карлайл)

Мълчанието е най-великото от човешките страдания, светиите никога не са мълчали. (Блез Паскал)

Мълчанието е един от най-трудно опровержимите аргументи. (Джош Билингс)

Мълчанието е великото изкуство на водене на разговор. (Уилям Хазлит)

Мълчанието е стил мъдрост. (Ф. Бейкън)

Мълчанието е фигура на речта, не изискваща отговор, кратка, студена и ужасно сурова. (Т. Паткър)

Мълчанието е убежище на простата душа, изпитваща цялата дълбочина на човешката скръб. (Виктор Юго)

Разни хора, разни идеали. Пък ако случайно ви интересува какво мисля аз за мълчанието ..., мълча си, както и да ви изглежда. :D

Публикувано от

0 Response to "Мълчанието е ..."

Публикуване на коментар