Лъжата и истината

Една история на Петър Дънов. Преразказвам я по памет, мисля, че заради сентенцията я запомних.

Дошъл веднъж при него един учен и го питал:
- Слушал съм, че виждаш повече от другите. Вярно ли е?
- Виждам, колкото и ти - отговорил му Дънов.
- Кажи ми, какво мисля в момента? - настоял да провери събеседникът му.
- Ще ти кажа какво мислиш: "При мнозина ходих и ме лъгаха, да видим сега и тоя какво ще ме излъже!". Ще ти кажа какви са качествата на хората на лъжата и на истината. Този, който лъже, бърза, а този, който говори Истината, оставя времето да говори за нея. Хората на Истината работят на светло, а тези на лъжата - на тъмно.


Публикувано от

0 Response to "Лъжата и истината"

Публикуване на коментар