Не ти е дошъл август до главата!

Една тиква се увила да расте по една топола. Изкатерила се до върха и попитала тополата:
- На колко години си?
- На тридесет - отвърнала тополата.
- Че нищо не си пораснала - присмяла и се тиквата. - Аз ако расна тридесет години, ще стигна до небето.
- Не ти е дошъл август до главата! - казала тополата.
- Какво е това август? - попитала тиквата.
- Като дойде, ще видиш.
Дошъл август и тиквата взела да съхне.
- Боли ме главата - оплакала се тя на тополата.
- Казвах ли ти аз, че не ти е дошъл август до главата?! - отвърнала тополата.
Скоро тиквата изсъхнала напълно и така и не стигнала до небето.

Кузман ШапкаревПубликувано от

2 Response to "Не ти е дошъл август до главата!"

  1. кръстю желязков says:
    20 август 2012 г., 10:33 ч.

    Стигнала до гърнето :)

  2. Gloxy-Floxy says:
    20 август 2012 г., 11:30 ч.

    Тъй де, па на нас 30-годишна тиква не ни трябва. :)

Публикуване на коментар