СЛОВО И СМИСЪЛ

Пътешественик, пресичайки дива местност, попаднал на група зверове, които се състезавали в красноречие. Съдия бил лъвът и той поканил човека да се присъедини като зрител. Пътешественикът приел поканата.
Станала лисицата и произнесла гладка и умна реч, утвърждаваща, че луната е по-голяма от слънцето.
Слонът бил следващия на трибуната. Гласът му звучал мощно и авторитетно. Част от изложението му била посветена на това, че лятото е по-хладно от зимата.
Тигърът спечелил всички с красноречието си. А едно от твърденията му било:"Реката тече нагоре по хълма."
Човекът се обърнал към лъва:
-Всички те са прекрасни оратори, но изказват твърдения, които са очевидна лъжа, а аудиторията въобще не реагира на това. Защо?
-Защото аудиторията се интересува повече от представлението, отколкото от просвещението или просветлението - отвърнал лъвът. - И ако позволите да отбележа, ние сме възприели този лош маниер от вас, хората.

Ошо

Публикувано от

0 Response to "СЛОВО И СМИСЪЛ"

Публикуване на коментар