ВЛАДЕТЕЛ ПО-МОГЪЩ ОТ БОГА

Един суфийски поет заради интриги на придворни, които имали влияние над шаха, бил наказан да напусне Персия.
Той написал писмо на шаха:
"Заповедта на Ваше Височество ще бъде изпълнена с подобаващо покорство. Нищожният субект ще напусне империята завинаги. Считам за велика чест да бъда удостоен с вниманието на височайшия Монарх, в своето могъщество превъзхождащ самия Бог."
Шахът го призовал в двореца и поискал да обясни тези еретични думи.
Поетът казал:"Шахът ме гони извън пределите на своето царство. Бог, Господарят на Вселената, не може да изгони човека извън пределите на владенията си. Значи всеки, който може да направи това, е по-могъщ от Бога.

Идрис Шах "Наблюдения зад покрова на истината"

Публикувано от

2 Response to "ВЛАДЕТЕЛ ПО-МОГЪЩ ОТ БОГА"

  1. ivo_isa says:
    14 април 2011 г., 22:06 ч.

    Оооооооооооо, това беше мнооооогооо интересно :-)

  2. Gloxy-Floxy says:
    14 април 2011 г., 22:34 ч.

    :)

Публикуване на коментар