ВСЕКИ, КОЙТО ПРИСТЪПИ С ЕДНА КРАЧКА НАПРЕД

По време на едно от пътешествията си Абу Саид останал за няколко дни в град Тус. Помолили го да проведе беседа и той се съгласил.
На следващия ден във вътрешния двор на текето бил приготвен подиум, за да може Учителят да се настани в центъра, а слушателите около него. Събрало се множество народ, запълнил се целият двор. Абу Саид излязъл и заел своето място на подиума. Всички седнали. В настъпилата тишина кавали (четци) започнали да разпяват текстове от Корана.
Пазачът, който отговарял за настаняването на хората, си помислил, че ако всеки се премести още мъничко напред, ще се освободи място. Когато кавалите приключили с четенето, той обявил: "Бог ще благослови всеки, който се премести с една крачка напред от мястото, където се намира".
Чувайки това, Абу Саид казал: "Мир вам! Всичко, за което исках да говоря, се изчерпва с фразата, изречена от този човек: "Бог ще благослови всекиго, който се премести с една крачка напред от мястото, където се намира".
Той слязъл от подиума, прибрал се в стаята си и не изрекъл нищо повече в този ден.

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "ВСЕКИ, КОЙТО ПРИСТЪПИ С ЕДНА КРАЧКА НАПРЕД"

Публикуване на коментар