ЛАЗАРЛазар стана свято жилище на пресветия дух

Лазар – красива издънка от божията градина!

Лазар – медоносна капка от божията премъдрост!

Лазар – извор на духовна благодат!

Лазар – неувяхващ цвят от райската градина!

Лазар – високолетящ орел на висшата премъдрост!

Лазар – съкровищница на божието гостоприемство, изпълнена с обич към бедните!

Лазар – втори предтеча за тези, които седят в мрак и в смъртна сянка!

Лазар – лют посрамител на адовата сила!

Лазар – мил любимец на Христа!

Лазар – пръв предобраз на възкресението на Христа на третия ден!

Лазар – светлозарен съобщник на ангелите!

Лазар – строг изобличител на юдеите!

Множеството люде, като видяха Лазар, възкръснал от мъртвите на четвъртия ден след неговата смърт, повярваха в господа и му отдадоха дължимата почит като на свой творец. Едни постилаха дрехите си по пътя; други пък кършеха клонки от дърветата и викаха заедно с децата: „Осанна! Благословен е идещият в името господне, царят израилев! Мир на земята и слава във висините!“

Благословен е този, който дойде да обнови човешката природа и да спаси погиналато. Осанна във висините на бога, прославян в три лица заедно – на отца и на сина, и на светия дух, сега и всякога, и вовеки.

Из "Похвално слово за Възкресение Лазарово" от Климент Охридски

Честито на всички именници!


Публикувано от

0 Response to "ЛАЗАР"

Публикуване на коментар