КОЙТО ИДВА ПРИ НАС С МЕЧ ...

Млад човек, радетел на Учението, което следвал, много изживявал непросветеността на околните. И през цялото време се стараел да носи на обикновените хора светлината на истината, за да им се открият вярата и взаимното разбиране, любовта и добротата.
Мъдрият Учител не се опитвал да го ограничава и ученикът, вдъхновен, провел среща с местни жители в дома на един от тях.
После натъжен се обърнал към Учителя:
-Исках да донеса на хората истината, но въобще не успях да ги убедя. Какви ли не доводи изтъквах, нищо не успях да постигна. Те се отнесоха към мен с недоверие. А един от слушателите през цялото време ме гледаше предизвикателно, даже враждебно!
-Къде седеше той? - полюбопитствал старият учител.
-Вляво от входа!
-Приятелю, - тъжно се усмихнал Учителят - вляво от входа стои огледало.

Олга Безмирная

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!


Публикувано от

1 Response to "КОЙТО ИДВА ПРИ НАС С МЕЧ ..."

  1. Лилия says:
    13 януари 2011 г., 19:49 ч.

    Ха ха -интересно и приятно изживян миг .Поучителен и носещ оптимизъм

Публикуване на коментар