Мястото, където няма мухи

Султан Союн управлявал цял Хорасан. Само над мухите нямал власт и тези твари страшно му досаждали.
-Има ли такова място на земята, където няма мухи? - попитал той раздразнено Мирали.
-Мухи няма само там, където няма хора - отвърнал главният везир.
-Е, тогава отиваме да намерим спасение от тази напаст. Качвай се на коня! - заповядал падишахът.
Дълго яздили през степта, докато накрая погледът не намирал следа от човешко присъствие. И точно тогава на лицето на султан Союн жужейки се спуснала муха.
-Ха! - възкликнал тържествуващо той. - Където нямало хора, нямало и мухи, а? Това не е ли муха?
-А ние не сме ли хора? - попитал везирът в отговор.

туркменска притча

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!


Публикувано от

0 Response to "Мястото, където няма мухи"

Публикуване на коментар