Сърцето не поучава

Веднъж монаси запитали най-възрастния между тях:
-  Когато видим брат, който спи по време на общата молитва, трябва ли да го будим?
- Когато аз видя някой от братята да спи по време на молитва - отвърнал старецът, - слагам главата му на коленете си, за да може да си почине по-добре.

Не щипете ближните си с наставления и претенции. По-добре ги оставете да склонят глава на коленете ви и ги прегърнете със сърцето си. Сърцето не поучава, то съчувства и обича.

На себе си мърморя. Щото докато се усетя, и току съм щипнала. :)


Публикувано от

0 Response to "Сърцето не поучава"

Публикуване на коментар